Почетна Вести Програм Репризе Идеја и циљеви Правилник Пропозиције Пријава Архива Колегијум Контакти Линкови
 

Контакти

Уметнички директор Срђан Илић 381/ 063 590 488; 064 613 19 40

Оперативни директор Мирослав Бата Петровић 381/ 063 205 350

Општина Сремски Карловци 381/ 021 685 30 14

ПП „Фикс Фокус“ Београд 381/ 11 246 00 87; 011 269 01 76;
ppfiksfokus@gmail.com

Удружење филмских и телевизијских радника Војводине
381/ 21 456 201;
mema@eunet.rs

Филмско бдење душе
filmskobdenjeduse@gmail.com