Почетна Вести Програм Репризе Идеја и циљеви Правилник Пропозиције Пријава Архива Колегијум Контакти Линкови
 

ТАКМИЧАРСКЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ФЕСТИВАЛА
„ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ”

1.

За Фестивал могу да се пријаве сви филмови који одговарају садржинском оквиру Фестивала и који су настали у последње три године. Изузетно, уметнички директор и селектор могу да позову и старије филмове, али не филмове који су старији од 5 година. Филмови старији од 5 година могу да буду приказани ван конкуренције у посебном програму под називом „Кинотека ФИЛМСКОГ БДЕЊА ДУШЕ“.

2.

Филмове могу да пријављују појединци, предузећа или институције, без обзира да ли су регистровани за филмску продукцију или нису.

3.

Број пријава није ограничен.

4.

Дужина трајања филма је није ограничена.

5.

Филмови могу да буду пријављени и достављени на видео-носачима и форматима: ДВ, ДВД, USB, или достављени WeTransfer-ом.

6.

Филмови који се доставе на технички неисправним видео-носачима неће бити узимани у обзир.

7.

Пријава мора да буде попуњена читко, штампаним словима.

8.

Уметнички директор и селектори ће пријављене филмове разврстати у две групе:
а. Званичну такмичарску конкуренцију, и
б. Информативни програм.

9.

Филмови у званичној такмичарској конкуренцији претендоваће на признање: БДЕЊЕ ЈАКОВА ОРФЕЛИНА, које има статус главне награде Сви приказани филмови добијају захвалницу за учешће, која носи назив „Захвалница – БДЕЊЕ ТЕОДОРА КРАЧУНА“.

10.

Градови у којима се Фестивал одржава симултано, могу да формирају своје жирије и да додељују своје награде, али те награде немају званичан карактер.

11.

Последњи рок за пријављивање филмова је 15. август.

12.

Филмови се пријављују и достављају на адресу: Удружење филмских и телевизијских радника Војводине, 21000 Нови Сад, Михајила Пупина 24, или: ПП ФИКС ФОКУС, 11000 Београд, Браће Јерковић 79/1; контакт телефон: 064/613-1940 (Срђан Илић) и 063/205-350 (Мирослав-Бата Петровић).

13.

Приликом пријављивања и достављања филмова обавезно је доставити и:
а. кратак садржај филма до 150 карактера,
б. фотос из филма,
ц. фотографију аутора, односно редитеља,
д. кратку биографију с филмографијом главног аутора.

14.

Све копије пријављених и приказаних филмова не враћају се ауторима и продуцентима, већ остају оранизаорима за трајно чување у „ФИЛМОТЕЦИ ФИЛМСКОГ БДЕЊА ДУШЕ“, с правом неограниченог и некомерцијалног приказивања у репризним гостовањим између две званичне манифестације, са циљем промоције Манифестације - ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ.

ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ