Почетна Вести Програм Репризе Идеја и циљеви Правилник Пропозиције Пријава Архива Колегијум Контакти Линкови
 

ПРАВИЛНИК

О одржавању ФИЛМСКОГ БДЕЊА ДУШЕ

У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

Члан 1.

ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ је стална манифестација филмског стваралаштва домаћих аутора и аутора из Дијаспоре, са званичним седиштем у Сремским Карловцима.

Члан 2.

Фестивал се одржава једном годишње у Сремским Карловцима, а симултано и репризно се може одржавати и у другим заинтересованим градовима и селима широм земље и иностранства.

Члан 3.

Фестивал окупља, негује и подстиче стваралаштво филмова који се баве, у најширем смислу, континуитетом духовности, државности и културе Србије.

Члан 4.

На ФИЛМСКОМ БДЕЊУ ДУШЕ ће сваке године бити приказивани, у информативном програму, на позив, и филмови других народа и религија, са којима народи Србије вековима деле историјску судбину.

Члан 5.

Оснивачи ФИЛМСКОГ БДЕЊА ДУШЕ су Удружење филмских и телевизијских радника Војводине из Новог Сада, ПП "Фикс Фокус" из Београда, и Општина Сремски Карловци, а непосредни организатор УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ“ са седиштем у Сремским Карловцима.

Члан 6.

Удружење грађана ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ има статус правног лица, има свој заштитни знак, меморандум и печат, у складу за законом. Печат је елипсастог облика. На меморандуму је, поред заштитног знака Фестивала, обавезан и грб Сремских Карловаца.

Члан 7.

Фестивалом управља Савет Фестивала који се формира из редова угледних филмских, јавних и културних радника, представника организатора, општине Сремски Карловци и Епархије Сремске. Такође, Савет може бити проширен и представницима градова који се укључују у симултано одржавање Фестивала, као и угледним представницима дијаспоре.

Члан 8.

Дужност Савета је да:
- усваја Правилник о одржавању Фестивала;
- формулише такмичарске пропозиције;
- именује оперативног директора, уметничког директора, селекторе и жири.

Члан 9.

Чланове Савета предлажу, тј. делегирају:
1. ГРАД - Сремски Карловци - 1 чл.
2. Туристичка организација С. Карловаца - 1 чл.
3. Сремска Епархија - 1 чл.
4. Удружење филмских и тв радника Војводине - 2 чл.
5. ПП Фикс Фокус Београд - 2 чл.
6. Покрајински Секретаријат за културу - 1 чл.
7. Дијаспора - 2 чл.
8. После оснивања и почетног конституисања Савета Сваки град који се укључи у симултани концепт – по 1 чл.

Члан 10.

Саветом председава председник Савета који се бира на две године са правом реизбора на још две године.

Члан 11.

У случају недостатка финансијских средстава да се Савет састаје најмање два пута годишње, ФИЛМСКИМ БДЕЊЕМ ДУШЕ управља Колегијум од 4 члана које именују оснивачи.

Члан 12.

Уметнички директор предлаже Савету концепцију Манифестације, главне и пратеће програме; предлаже и даје сугестије Савету и о другим питањима везаним за Манифестацију у целини (идејно решење плаката, каталога, рекламног спота, фестивалске шпице, избор водитеља, садржај конферансе, посебна и јубиларна признања...).

Члан 13.

Дужност Оперативног директора је руковођење техничком организацијом Фестивала, фестивалских и пратећих програма, брига о фестивалској документацији и маркетингу. Саставља финансијске планове и извештаје.

Члан 14.

Стручна тела Савета су Селектор или Селекциона комисија. /Ова стручна тела нису обавезна и бирају се само по потреби/.

Члан 13.

Жири је трочлано стручно тело ФИЛМСКОГ БДЕЊА ДИШЕ које вреднује филмове на самој манифестацији. Чланове жирија бира Савет са шире листе кандидата које могу да предложе уметнички и оперативни директор, као и сами чланови Савета. Чланови жирија се бирају сваке године за текуће издање.

Члан 14.

ФИЛМСКО БДЕЊЕ ДУШЕ обезбеђује филмове путем јавног конкурса, али и на предлог селектора или уметничког директора.

Члан 15.

На ФИЛМСКОМ БДЕЊУ ДУШЕ могу да учествују сви филмски аутори из Србије и Дијаспоре, а филмове могу да пријављују аутори самостално или преко продуцентских предузећа и институција.

Члан 16.

Број пријављених филмова од стране једног аутора, предузећа или институције није ограничен.

Члан 17.

Позив за учешће на ФИЛМСКОМ БДЕЊУ ДУШЕ организатор расписује путем јавог огласа, посебним пошиљкама преко ПТТ-а, или електронском поштом.

Члан 18.

Уметнички директор, односно селектор или селекциона комисија, после гледања пријављених филмова, разврставају их на:
a. такмичарски програм и
б. информативни програм

Члан 19.

Жири гледа филмове на самој Манифестацији и награђује их званичним наградама. (Изузетно, ако за тим има потребе и могућности, чланови жирија могу да погледају филмове и пре Манифестације).

Члан 21.

Филмови у званичном такмичарском програму претендоваће на награду „Бдење Јакова Орфелина“ коју додељује званични жири.
Жири има право да донесе онолики број „Награда“, за филмове у целини, за колико сматра да филмови заслужују, и све имају исти ранг (ранг прве награде).
Сви приказани филмови добијају Захвалницу за учешће са називом „Бдење Теодора Крачуна“.

Члан 22.

Организатори симултаних одржавања Фестивала могу да именују и организују рад својих локалних жирија, али те одлуке и награде немају званичан статус.

Члан 23.

Награде обезбеђују организатори из сопствених извора или извора спонзора и донатора.

Члан 24.

Овај ПРАВИЛНИК, ступио је на снагу дана 16. јануара 2008. године, тј. актом његовог изгласавања на седници Савета.